Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Verwerven door de politie

De politie als zakelijke partner is integer, betrouwbaar en transparant. Voor alle medewerkers binnen de politie die betrokken zijn bij inkoop, geldt dat zij zowel naar binnen als naar buiten onafhankelijk, consequent en betrouwbaar zijn in hun optreden en open en transparant zijn over hun doen en handelen.

Als grootste werkgever van Nederland neemt de politie haar verantwoordelijkheid. Niet alleen naar de samenleving en de markt, maar ook naar de medewerkers. Dit betekent dat niet alleen de bedrijfsvoering verduurzamen maar via deze weg ook bijdragen aan een efficiënte dienstverlening. Duurzaamheid is een opgave die onder andere gaat over klimaat, schaarste, diversiteit, gezondheid en veiligheid. Het gaat erom de huidige en toekomstige generaties niet de mogelijkheid te ontnemen om in hun levensbehoeften te voorzien. Om als werkgever toekomstbestendig te blijven en bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving, geeft de politie duurzaamheid een plaats in de gehele strategie van de organisatie. Daarbij verwacht de politie op het gebied van verduurzamen ook een bijdrage van haar leveranciers.

Marktvisie huisvesting

Specifiek voor de aanbestedingen in de categorie Huisvesting geldt de marktvisie huisvesting. Deze marktvisie beschrijft de ambitie voor de wijze waarop de politie met de markt wil samenwerken, in het licht van haar huisvestingsopgave. Deze marktvisie sluit aan bij de ‘marktvisie RWS e.a.’, die opgesteld is door o.a. Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. De marktvisie is samen met een grote diversiteit aan partijen ontwikkeld.