Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Voor welk delict kan een agent vervolgd worden na geweldgebruik?

In het Wetboek van Strafrecht staat per 1 juli 2022 een apart delict voor opsporingsambtenaren die schuldig zijn aan het schenden van de geweldsinstructie. De straffen lopen op tot maximaal 3 jaar. Het Openbaar Ministerie kan een opsporingsambtenaar die ervan wordt verdacht onrechtmatig geweld te hebben gebruikt nog steeds voor vervolgen voor de andere delicten in het Wetboek van Strafrecht. Vaak zal het nieuwe delict passender zijn bij de situatie waarin de opsporingsambtenaar geweld heeft gebruikt, omdat er van een politieagent wordt verwacht dat hij een stap naar voren moet zetten.  De keuze ligt bij het Openbaar Ministerie.