Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Vormen van mensenhandel

Voor een volledig overzicht van alle signalen die mogelijk kunnen duiden op (slachtofferschap van) mensenhandel, verwijzen wij u naar de signaalkaarten mensenhandel op de website van Comensha. U kunt ook deze lijst van signalen (Pdf, 95kB) downloaden.

Hieronder worden enkele vormen van mensenhandel beschreven.

Seksuele uitbuiting

Een bekende verschijningsvorm van mensenhandel is seksuele uitbuiting. Hierbij wordt een persoon gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling. Deze seksuele handelingen kunnen zijn dat een persoon seks heeft met een ander, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat iemand voor een webcam seksuele handelingen verricht. Als iemand tegen een vergoeding sekswerk doet en hiervan maar een deel krijgt of zelfs helemaal niets, kan het zijn dat er sprake is van seksuele uitbuiting. 

Een bekende vorm van seksuele uitbuiting is uitbuiting door loverboys. Vroeger ging een loverboy een relatie aan met een meisje om haar daarna te dwingen seks te hebben met anderen voor geld. De mensenhandelaar van nu gaat sneller te werk. De mensenhandelaar ontmoet nu een slachtoffer via social media of een dating app. Al snel wordt het slachtoffer gedwongen tot het hebben van seks met anderen voor geld. 
Iemand kan op meerdere manieren gedwongen worden, bijvoorbeeld door geweld of door het dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes.

Arbeidsuitbuiting

Bij arbeidsuitbuiting worden personen onder zeer slechte omstandigheden te werk gesteld waarbij ten koste van hen veel geld wordt verdiend. Arbeidsuitbuiting kan plaatsvinden in diverse branches, zoals bijvoorbeeld horeca, landbouw of transport. In Nederland zijn er wetten en regels die precies vertellen hoeveel uur en onder welke omstandigheden iemand mag werken en hoeveel geld deze persoon daar minimaal voor moet krijgen.

Als iemand veel en lang moet werken en hier niks of te weinig voor betaald krijgt, kan er sprake van arbeidsuitbuiting  zijn. Ook wordt er gekeken naar de omstandigheden waaronder iemand werkt en woont. Deze situaties worden onderzocht door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij zijn gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar arbeidsuitbuiting.

Criminele uitbuiting

Er is sprake van criminele uitbuiting als iemand gedwongen wordt om strafbare feiten te plegen ten behoeve van (financieel) voordeel voor een ander. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gedwongen verkopen van drugs, bedelen, zakkenrollen of mensen oplichten.
Als een persoon slachtoffer is van criminele uitbuiting, kan een officier van justitie of een rechter bepalen dat het slachtoffer hier niet voor wordt gestraft. Dit wordt altijd per geval bekeken en is een manier om slachtoffers van mensenhandel  te beschermen.

Gedwongen orgaanverwijdering

Het is wereldwijd strafbaar om een orgaan te kopen of verkopen. Het betreft mensenhandel als iemand wordt gedwongen of ertoe wordt bewogen om een orgaan beschikbaar te stellen en iemand anders hier een vergoeding voor krijgt.