Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waar kunnen (oud-)politiemedewerkers met PTSS terecht voor zorg en ondersteuning?

  • In elke eenheid bestaat een team Veilig en Gezond Werken (VGW) met daarin een eenheidspsycholoog, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, geestelijk verzorgers en arbeidsdeskundigen. Deze teams ondersteunen politiemedewerkers die ziek worden, en begeleiden en adviseren de leidinggevenden.
  • Ook zijn in iedere eenheid casemanagers van Team Beroepsrisico (voorheen het Meldpunt PTSS) beschikbaar, die de (oud-)politiemedewerker begeleiden en ondersteunen tijdens en na de aanvraag erkenning van de beroepsziekte PTSS. De casemanager is jouw eerste aanspreekpunt waar het gaat over het erkenningsproces en de rechtspositionele aanspraken. Team beroepsrisico is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag erkenning beroepsziekten. Bij PTSS wordt aan een adviescommissie  gevraagd of de PTSS ook inderdaad door het werk bij de politie is veroorzaakt.
  • Zorglijn PTSS politie.
  • Buddynetwerk. Als je PTSS hebt, kan naast de casemanager ook een buddy je ondersteunen. Een buddy is een laagdrempelige vorm van ondersteuning door collega’s. De buddy is een aanvulling op het reguliere aanbod van ondersteuning en zorg.
  • 24/7 Loket Politie biedt laagdrempelige hulpverlening voor (oud)politiemedewerker of familie. Waar kan en mag, werken zij samen met de interne zorglijnen van de politie. Het 24/7 Loket Politie is onafhankelijk. Hulpvragen worden vertrouwelijk behandeld. Ze zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer: 0800-1218 en via mail: info@247loket.nl. 
  • Buddyhond. Een buddyhond wordt speciaal getraind voor mensen die PTSS hebben. Voor sommige collega’s draagt het hebben van een buddyhond bij aan het gevoel van veiligheid en vergroot het hun bewegingsvrijheid.
  • BNMO. De afdeling Politie is er voor de (oud-)politiemedewerkers met een beroepsziekte en/of dienstongeval en hun partner. Er zijn bijeenkomsten waar je aan deel kunt nemen en het is een platform dat een thuishaven biedt. Zij zijn geen individuele belangenbehartiger en/of casemanager dan wel hulpverlener, zoals maatschappelijke werker. Je kunt lid worden en als lid deelnemen aan de activiteiten die worden aangeboden.
ptss, regen,  Foto: Korpsmedia politie