Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waar slaat de politie de persoonsgegevens in het project No More Leaks op?

De gegevens worden op voor de politie beschikbare systemen intern opgeslagen. Er wordt geen aanvullende informatie opgeslagen of aangeleverd aan de deelnemers.

Hoe beveiligt de politie de gegevens uit het project No More Leaks?

De politie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beveiligen. De politie gebruikt moderne technieken om persoonsgegevens te beveiligen. Verder wordt er niet alleen naar de techniek gekeken, maar ook naar hoe de politie als organisatie met persoonsgegevens omgaat. Zo is er een autorisatieproces voor toegang tot systemen, informatie, gebouwen, werkruimten en speciale zones zodat medewerkers slechts toegang krijgen tot de voor hen relevante onderdelen en gegevens.