Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom moet de politie soms geweld gebruiken?

De politie mag alleen in het uiterste geval geweld gebruiken. Dit is wettelijk geregeld (art 7 lid 1 Politiewet) en aan strenge voorwaarden gebonden en wordt achteraf altijd getoetst. Het geweld moet altijd proportioneel zijn. Dat wil zeggen dat het zo gematigd mogelijk moet zijn en in verhouding moet staan tot de ernst van de gepleegde strafbare feiten en de weerstand die verdachten geven.
Al het door de politie toegepaste geweld wordt vastgelegd en getoetst. Dat wil niet zeggen dat het geweld onterecht of buitenproportioneel is. Na iedere geweldsaanwending moeten wij onszelf afvragen of het toepassen van het geweld goed is gegaan, of de betreffende agent het goed heeft gedaan en het een volgende keer opnieuw zo zou doen. Zo leer je van het toepassen van geweld. Helaas gaat het niet altijd goed. De politie is niet onfeilbaar. Ook bij de politie worden fouten gemaakt en wij leggen daarover altijd verantwoording af. Aan de politiechef, aan onafhankelijke commissies en als het moet ook aan de rechter.
Optreden in ME-verband wordt achteraf ook altijd intern geĆ«valueerd. Als daar punten uit naar voren komen, worden die opgenomen in de trainingen. Hoewel het optreden de politie onder een vergrootglas ligt, zullen wij de stap vooruit blijven doen als dat nodig is.