Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom speelt de politie gewelddadige games?

Voor Gamen met de politie nemen we deel aan de drie populairste online games onder jongeren. De populairste games van dit moment zijn: Fortnite, FIFA20 en Call of Duty. Voor ons is het op de eerste plaats belangrijk om te zijn waar de jeugd is, ook als dat in online spellen zoals Fortnite en Call of Duty is die als gewelddadig gezien kunnen worden. We kiezen dus niet bewust voor een gewelddadig spel, maar we kiezen wel bewust voor een spel waarin we het best in contact komen met de meeste jongeren.

PolitieAvatar