Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom worden er niet meer boetes uitgedeeld of mensen aangehouden tijdens acties?

De effectiviteit van politieoptreden bij blokkades en andere protestacties door boeren laat zich niet altijd in aantallen uitdrukken. Soms zijn collega’s op de achtergrond bezig om te zorgen dat een situatie niet escaleert, terwijl bij een op een ander moment direct tot aanhouding kan worden overgegaan. Bij elk optreden maken collega’s op locatie – in afstemming met het lokaal gezag – telkens afwegingen tussen het beoogde doel en de eventuele effecten die dit optreden teweegbrengt. Waar mogelijk grijpen we direct in door bijvoorbeeld boetes uit te delen, in andere situaties sporen we achteraf de verdachten op en worden zij vervolgd voor strafbare feiten. De politie doet in samenwerking met het Openbaar Ministerie.