Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom wordt de ME bij demonstraties ingezet?

Het inzetten van de Mobiele Eenheid (ME) is aan het bevoegd gezag (OM en/of burgemeester). Dit doen dat op basis van de ambtsinstructie van de Nederlandse politie. Bij grote acties als protesten of massale demonstraties staat de ME vaak stand-by. Daarnaast is de ME veelal ook vanaf het begin bij demonstraties betrokken om die te begeleiden. Net als tijdens het dagelijks politiewerk treden zij in contact met de demonstranten. Als de demonstratie dit nodig maakt, dan kan men de uitrusting aanpassen tot in uiterste geval helm, schild etc.