Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarvoor gebruiken partijen die meedoen aan het project No More Leaks persoonsgegevens?

De hashes van inloggegevens worden alleen voor beveiligingsmaatregelen gebruikt – om misbruik te voorkomen. Deze hashes worden alleen gebruikt door partijen die het convenant of de toetredingsbepaling van het samenwerkingsverband hebben ondertekend. Ook worden de hashes alleen voor de doeleinden van No More Leaks gebruikt. Deelnemers verstrekken alleen statistieken van het aantal hits voor het meten van de effectiviteit van No More Leaks. Er worden geen aanvullende persoonsgegevens aangeleverd aan de politie. No More Leaks is louter een preventieproject.

Waar slaan partijen die meedoen aan het project No More Leaks persoonsgegevens op?

De hashes worden op de interne systemen van de participerende partij opgeslagen en de hashes worden vijf jaarlijks ververst.

Hoe beveiligen partijen de gegevens uit het project No More Leaks?

Net als de politie nemen de participerende partijen passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beveiligen. Deze worden benoemd in het convenant dat door de partijen getekend moet worden als voorwaarde om mee te doen met No More Leaks.