Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarvoor gebruikt de politie Live View nog meer?

Live View is niet alleen voor de bescherming van panden. Het opsporingsmiddel kan op vele andere manieren worden ingezet. Zie hieronder andere voorbeelden van het gebruik van Live View.

Automatische alarmmeldingen

Kluizen kunnen bijvoorbeeld een automatische alarmmelding hebben. Maar ook bij onregelmatigheden in camerabeelden of bij een brand- en inbraakalarm kan Live View beelden meteen beschikbaar maken voor de politiemeldkamer.

Opsporing van gestolen of gekaapte voertuigen en andere objecten

Voor het opsporen van bijvoorbeeld gestolen voertuigen kan de alarmcentrale gegevens op een kaart laten zien zoals Google Maps. De politiemedewerker in de meldkamer kan zo meekijken en de collega’s op straat aansturen. Bovendien kunnen meerdere politiemeldkamers het gestolen voertuig tegelijk volgen.

Cameratoezicht in gemeentes, winkelcentra en stations

Lokale toezichtcentrales van gemeentes en uitkijkcentrales zijn op Live View aan te sluiten om een snelle en effectievere incidentafhandeling mogelijk te maken.

Evenementen en mobiele camera’s

Evenementen zoals bijvoorbeeld voetbalwedstrijden zijn met mobiele camera’s te volgen. De voetbalorganisatie bekijkt de camerabeelden. Als het nodig is, kan de evenementorganisatie livebeelden via Live View aan de politiemeldkamer doorgeven.

Bewaken en beveiligen van personen, goederen en locaties

Bij een terreurdreiging kunnen kwetsbare locaties met Live View onder direct toezicht van de politie worden geplaatst.

Ongevallen- en rampenbestrijding

Live View kan ook helpen om risicoplekken inzichtelijk te maken. De politie werkt hiervoor samen met bijvoorbeeld Rijkswaterstraat en ProRail zodat camera’s op allerlei plekken geplaatst kunnen worden. Als er dan bijvoorbeeld een groot ongeval is, kunnen de politie en andere hulpdiensten sneller en effectiever handelen en samenwerken.