Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarvoor gebruikt de politie persoonsgegevens in het project No More Leaks?

De politie hanteert bij de bestrijding van cybercrime een integrale aanpak, waarbij wordt bekeken welke acties (voorkomen, verstoring, vervolging), of een combinatie daarvan, het meest effectief zijn. De persoonsgegevens in No More Leaks worden gedeeld met partijen, die de controlelijsten kunnen gebruiken voor hun inlogproces, als extra beveiligingsmaatregel. Als er wordt ingelogd met een inlogcombinatie die voorkomt op de controlelijst, krijgt de klant - de accounthouder met het gelekte wachtwoord – bericht van het desbetreffende bedrijf om het wachtwoord te veranderen. Zo wordt het hele systeem veiliger: malafide inlogpogingen worden dan aan de voorkant voorkomen.