Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wanneer ben je een illegale vreemdeling?

Illegale vreemdelingen (in Nederland) zijn mensen die niet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning, en die dus zonder toestemming in Nederland zijn. Illegale vreemdelingen worden ook wel ongedocumenteerden genoemd. Een belangrijk kenmerk van illegalen, is dat zij zoveel mogelijk onopgemerkt willen blijven. Als een illegale vreemdeling Nederland niet zelf verlaat, dan loopt hij of zij het risico om opgepakt en uitgezet te worden.