Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wanneer is overlast door hangjongeren strafbaar?

Het is niet verboden om op straat rond te hangen. Maar overlast veroorzaken is wel strafbaar. Onder overlast wordt dan verstaan; vernieling, troep achterlaten en alcohol en drugs gebruiken op openbare plekken. Als jongeren de regels overtreden, dan riskeren zij een boete. De hoogte van de bekeuring varieert en is afhankelijk van de overtreding, zie de website van het Openbaar Ministerie (boeteoverzicht). In sommige gevallen worden jongeren doorverwezen naar Halt. Veroorzaken de jongeren ook schade, dan moeten ze dit ook vergoeden.