Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wanneer kan de politie geweld gebruiken?

De politie heeft in Nederland het zogeheten geweldsmonopolie, wat inhoudt dat de politie in het kader van zijn taak soms geweld mág of zelfs moét toepassen. Dat mag natuurlijk niet zomaar, het toepassen van geweld is gebonden aan regels en voorwaarden. Die staan beschreven in de Politiewet en in de Ambtsinstructie.

Geweld mag alleen worden gebruikt als er geen andere opties meer zijn. Binnen enkele seconden moet de agent besluiten  of praten voldoende is, of dat een wapenstok nodig is, of dat een agent naar een vuurwapen moet grijpen. De politieagent maakt de afweging of geweld kan en mag worden ingezet op basis van artikel 7 van de Politiewet, al dan niet met gebruik van geweldsmiddelen, zoals beschreven in de Ambtsinstructie. De politie mag niet meer geweld gebruiken dan nodig. Aan het gebruik van geweld gaat zo veel als mogelijk een waarschuwing vooraf.

Infographic geweldsmiddelen
Geweldsmiddelen van politieambtenaren