Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wanneer mag de politie preventief fouilleren?

De politie mag alleen preventief fouilleren in de daarvoor aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Dit zijn gebieden met een hoog aantal wapenincidenten en/of een ernstige mate van (vuur)wapengebruik. In deze gebieden geldt ook een messenverbod.

Preventief fouilleren op wapens

De politie mag niet zomaar wapencontroles houden in veiligheidsrisicogebieden. Daarvoor is toestemming nodig van de officier van justitie. Deze toestemming wordt ‘last’ genoemd. De politie maakt voor zo’n last een sfeerverbaal van de afgelopen maanden met relevante incidenten en ontwikkelingen in het gebied. Geeft de officier van justitie toestemming? Dan schrijft hij of zij een ‘last’ waarin staat op basis van welke feiten de politie mag fouilleren en tussen welke tijdstippen. 

preventief fouilleren, effectiviteit, Foto: Korpsmedia politie