Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wanneer zet de politie drones in?

Drones kunnen bijvoorbeeld snel en langdurig zoeken naar een vermist persoon (hulpverlenen). Ze kunnen overzichts- en detailbeelden beelden maken van een ernstig ongeluk, zodat de oorzaak kan worden achterhaald. Ze kunnen de plaats van een ingrijpend delict in beeld brengen, zodat we geen enkel spoor missen en de beelden later als bewijs kunnen dienen. Of de rechter een goed beeld van de situatie verschaffen.
Ook kan een drone de drukte in beeld brengen tijdens een evenement en voorkomen dat er gewonden vallen in het gedrang. Of vanuit de lucht bekijken welke delen van een gebied dat onder water gelopen is, nog begaanbaar zijn voor hulpdiensten.

Voor politiemensen betekent de inzet van een drone dat ze beter kunnen inschatten ‘wie’ en ‘wat’ ze ‘waar’ nodig hebben in een complexe, soms onoverzichtelijke situatie. Een extra paar ogen.