Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat betekent handhaving?

De politie zorgt ervoor, als uitvoerende instantie, dat het recht in Nederland wordt nageleefd; ze handhaaft de rechtsorde in opdracht van de overheid.
De politie treedt op tegen overtredingen van de wet, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde, milieu en verkeer. Handhaven is noodzakelijk, omdat chaos ontstaat wanneer iedereen zomaar zijn gang zou kunnen gaan.