Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat betekent het logo van de politie?

Het logo van de politie bestaat uit een wetboek, een bolletje (granaat) en een vlam. Op de jas en de auto staat ook nog het woord politie.

Dit politielogo bestaat sinds 1994. Toen ging de gemeentepolitie samen met de Rijkspolitie. De gemeentepolitie werkte tot 1994 in grote gemeenten. De Rijkspolitie in kleine gemeenten, waar ze geen eigen politie hadden. Allebei hadden ze hun eigen logo: de gemeentepolitie een wetboek, de Rijkspolitie een granaat met vlammen. Toen ze samen gingen werken, maakte de politie een nieuw logo met én het wetboek én de granaat met een vlam. In het wetboek staan de regels waaraan je je in Nederland moet houden. Bijvoorbeeld dat je niet door het rood mag rijden of ergens mag inbreken. De granaat met de vlam staat voor waakzaam. Dat betekent opletten. De politie let dus op dat mensen zich aan de regels houden. En daar komt dus het logo vandaan!