Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet de dierenpolitie?

De dierenagenten behandelen onder andere meldingen over gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Meldingen worden zowel zelfstandig als in samenwerking met partners afgehandeld. De dierenagenten treden onder andere op tegen:

  • dierenmishandeling;
  • dierenverwaarlozing;
  • ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;
  • doden of mishandelen van een dier van een ander;
  • aanhitsen van een dier;
  • stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.