Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet de politie met mijn 144-melding?

De volgende organisaties werken samen om de meldingen die bij 144 binnenkomen zo goed en efficiënt mogelijk af te handelen:

 • Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed/Dierenpolitie.
  In alle eenheden van de politie werken taakaccenthouders. Deze agenten die vaak de dierenpolitie worden genoemd, behandelen meldingen over dierenmishandeling, handelingsvergrijpen en dierenwelzijnsmeldingen in combinatie met sociale problematiek.
   
 • 112 / Politie
  De politie komt in actie bij situaties ‘waar iedere seconde telt’. Bijvoorbeeld om een losgebroken paard te vangen.

 • 112 / Brandweer
  De brandweer wordt ingeschakeld bij meldingen waar snelle hulp aan een moeilijk bereikbaar dier noodzakelijk is. Bijvoorbeeld een paard dat door het ijs is gezakt, of in de sloot is beland.
   
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  De NVWA behandelt met name meldingen over bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren (vee). Zij ziet toe op de naleving van de wetgeving ten aanzien van het welzijn, de huisvesting en het vervoer van onder meer runderen, geitjes, schapen, varkens en kippen.
   
 • Dierenbescherming
  Meldingen over vermeende verwaarlozing van dieren, waarbij geen sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, worden in behandeling genomen door de Dierenbescherming. Het betreft dan meldingen over dieren waarvoor niet ‘optimaal’ wordt gezorgd, of dieren die in de knel dreigen te raken (bijvoorbeeld door persoonlijke problemen van de eigenaar). De Dierenbescherming is gespecialiseerd in het realiseren van mentaliteitsverandering en het preventief zorgen voor goede leefomstandigheden van particulier gehouden dieren.
   
 • Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID)
  De inspecteurs van de LID behandelen meldingen over de verzorging en huisvesting van gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.
   
 • Dierenambulances
  Dierenambulances in Nederland zijn geen onderdeel van de overheid, maar veelal particuliere organisaties. De aansturing en inzet zijn daarom niet landelijk en wettelijk geregeld. De inzet is afhankelijk van de interne afspraken, beschikbare mensen en middelen van de betreffende dierenambulance. Het kan daarom voorkomen dat een dierenambulance in uw regio bijvoorbeeld ’s nachts niet uitrukt.

Bel met het meldpunt voor dierenleed

144