Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet de politie op het water?

De politie houdt toezicht op zowel de beroeps- als recreatievaart. En op de Noordzee buiten de kustlijn (de zogeheten territoriale wateren). Wij controleren bijvoorbeeld boten en jetski's in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Ook ondersteunt de politie bij evenementen zoals Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas. Tot slot helpen de medewerkers van de politie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt.

Taken van de politie op het water

  • eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en ziet toe op een juiste naleving van de vaarregels
  • veiligheid op het hoofdvaarwegennet bewaken, door controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van Arbowetgeving.
  • ernstige scheepvaartongevallen behandelen en de toedracht onderzoeken.
  • schepen controleren, onder meer lading, diploma’s en veiligheid.
  • vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen controleren.
  • opsporingsonderzoek naar zaken als ladingsdiefstal, fraudes met documenten en witwassen van crimineel vermogen.
  • onderzoek naar gestolen vaartuigen.
  • op de milieuregels letten. De politie controleert op verontreiniging op zee en zorgt voor het milieu van aangewezen natuurgebieden.
  • ingrijpen bij overlast in recreatiegebieden, tijdens dregwerkzaamheden of bij scheepsongevallen.