Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet de politie tegen verboden wapenbezit?

Heeft iemand een verboden wapen bij zich? Dan neemt de politie dat af. Je krijgt dan een boete of een proces-verbaal. In het proces-verbaal staat wat er precies gebeurd is. Dat wordt naar de officier van justitie gestuurd die dat beoordeelt. Elk politie-eenheid heeft een speciale afdeling voor wapens. De politie houdt bij welke mensen een vergunning hebben om een wapen in huis te hebben. Bijvoorbeeld jagers en mensen die lid zijn van een schietvereniging. Zo kunnen we controleren of iemand een vergunning heeft om een bepaald wapen te mogen hebben. Zo'n vergunning kun je pas aanvragen vanaf je achttiende jaar.

Wapeninleveracties en invallen

Verder houdt de politie regelmatig acties waarbij je vrijwillig je verboden wapen in kunt leveren bij het politiebureau. Verder zijn er invallen en grote acties tegen wapenhandel, vooral in grote steden.

Strenge controle wapenhandel

Ook houdt de politie wapenhandelaren aan. Gevonden wapens en munitie worden ingenomen. Daarmee wil de politie vooral criminelen die handelen in illegale wapens uitschakelen. Kortom, de politie controleert streng op wapenhandel. Daarvoor gelden zware straffen.