Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet de politie tegen voetbalvandalisme?

De politie is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de publieke ruimte en treedt op bij problemen die groter zijn dan de club aankan. Voor het betaalde voetbal heeft de politie de volgende taken:

  • tijdig signaleren en optreden in situaties die de veiligheid van mensen in direct gevaar brengen;
  • handhaven van de openbare orde en rust buiten het stadion;
  • meereizen met supportersgroepen naar uitwedstrijden;
  • zorgen voor een goede begeleiding en doorstroming van het verkeer;
  • opsporen van strafbare feiten.

Elke wedstrijd uit het betaald voetbal in Nederland wordt door de politie vooraf ingeschat op mogelijke risico’s voor de openbare orde en veiligheid. Deze risico-inschatting vindt altijd plaats aan de hand van gegevens uit het zogeheten Voetbal Volg Systeem (VVS), waarna zo mogelijk maatregelen worden getroffen.

Voetbalstadion