Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet de politie tegen vuurwerkoverlast?

De politie probeert te voorkomen dat zwaar explosief vuurwerk op straat komt. We sporen de illegale handel in professioneel vuurwerk – al dan niet in het buitenland gekocht – op en pakken het aan.  Als u vermoedt dat ergens (verboden) consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, verhandeld of vervoerd, meld dit dan bij de politie. U kunt ook anoniem melden.

Afspraken over de controles van vuurwerkoverlast worden tussen politie en gemeente gemaakt. De politie en gemeente kijken samen waar de inzet van de politie het meest gewenst is en op welke plekken handhavers van de gemeente controles doen. De politie komt vooral in beeld wanneer de veiligheid van omstanders in gevaar is of direct zicht is op daders.