Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet het Team Bijzondere Getuigen?

Het Team Bijzondere Getuigen (TBG) verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Haar belangrijkste bronnen zijn speciale getuigen: personen die (al dan niet anoniem) informatie verstrekken aan de politie. Met behulp van de ingewonnen informatie kunnen ernstige misdrijven worden opgelost. In veel gevallen is er sprake van een dreiging op deze getuigen en/of vindt er een verkenning plaats om in ruil voor informatie een deal met het Openbaar Ministerie te sluiten (korting in de strafeis en/of financiĆ«le ontneming). Daarnaast wordt in dat kader veelal verkend of zogenaamde beschermingsmaatregelen in relatie tot de dreiging voor de getuige, zijn gezin en/of directe familie moeten worden genomen.

Bel Team Bijzondere Getuigen

088 - 661 77 34