Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat er gebeurt als etnisch profileren is geconstateerd

Dat verschilt per geval, omdat elke zaak uniek is. Vooropstaat dat bewust etnisch profileren discriminatie is. Voor discriminatie zijn de afgelopen jaren disciplinaire straffen opgelegd. De zwaarte van een disciplinaire straf loopt uiteen van een berisping tot een onvoorwaardelijk ontslag.

De politie gaat ervan uit dat haar medewerkers hun werk op een professionele manier uitvoeren. Zij moeten altijd kunnen uitleggen waarom ze iemand controleren en ze moeten kunnen verantwoorden hoe zij dit op een zorgvuldige, professionele manier hebben gedaan.