Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat gebeurt er als een agent heeft geschoten?

Wanneer een agent zijn wapen gebruikt heeft, en daardoor  iemand gewond is geraakt , zal de Rijksrecherche dit onderzoeken. In alle andere gevallen waarin geweld door de politie gebruikt is, volgt een geweldsrapportage en zonodig een intern onderzoek.
De Rijksrecherche is een onafhankelijke rechercheafdeling onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM). Door de onafhankelijke positie kan de Rijksrecherche objectief onderzoeken of het vuurwapengebruik van de agent rechtmatig was. De agent die geschoten heeft, wordt zo snel mogelijk na het schietincident door de Rijksrecherche gehoord. Wanneer er bij de start van het onderzoek naar het incident geen twijfels bestaan over de rechtvaardigheid van het wapengebruik, mag de agent zijn functie tijdens het onderzoek blijven uitvoeren. Zijn die twijfels er wel, dan kunnen maatregelen tegen de agent worden genomen.