Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat gebeurt er als een agent heeft geschoten?

Wanneer een agent zijn dienstpistool heeft gebruikt, en daardoor iemand gewond is geraakt, zal dit worden onderzocht. De officier van justitie kan een onderzoek instellen. Het onderzoek wordt dan gedaan door de Rijksrecherche.


De Rijksrecherche is een onafhankelijke rechercheafdeling onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM). Door de onafhankelijke positie kan de Rijksrecherche objectief onderzoek doen naar de rechtmatigheid van het vuurwapengebruik van de agent. De agent die geschoten heeft, wordt zo snel mogelijk na het schietincident door de Rijksrecherche gehoord. Als direct duidelijk is dat het vuurwapengebruik niet gerechtvaardigd was, kan de agent buiten functie worden gesteld. Alleen de officier van justitie kan een strafrechtelijk onderzoek instellen. De politiechef kan ook een disciplinair onderzoek instellen. Dat kan voor, tijdens of na het strafrechtelijk onderzoek plaatsvinden. Ook als uit het onderzoek van de officier van justitie blijkt dat er geen strafbaar feit is gepleegd door de agent.