Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is adolescentenstrafrecht?

Met het adolescentenstrafrecht pakt de regering de criminaliteit van risicojongeren beter aan door de rechter meer strafmogelijkheden te geven. De rechter kan afhankelijk van de ontwikkeling van de jongere kiezen voor het jeugdstrafrecht of het gewone (volwassen) strafrecht.]

Leeftijden & adolescentenstrafrecht

  • Jongeren van 12 tot 18 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht.
  • Volwassenen van 18 jaar of ouder vallen onder het volwassenenstrafrecht.
  • De rechter kan hiervan afwijken.
  • Jongeren van 16 of 17 jaar kunnen veroordeeld worden volgens het volwassenenstrafrecht.
  • En voor jongeren van 18 tot 23 jaar kan het jeugdstrafrecht gelden. Dat kon al voor jongvolwassenen van 18, 19 en 20 jaar. Voor jongvolwassenen van 21 en 22 jaar is dit nieuw sinds 1 april 2014.

Door het adolescentenstrafrecht wordt de grens tussen het jeugdstrafrecht en het gewone strafrecht flexibeler, hierdoor kunnen rechters de meest passende maatregel voor de jongere opleggen.

Belangrijkste regels rondom adolescentenstrafrecht:

  • Minderjarige verdachten komen voor de kinderrechter. Bij jongeren van 16 en 17 jaar kan de rechter beslissen om het volwassenenstrafrecht toe te passen.
  • Volwassen verdachten komen voor de politierechter of meervoudige kamer (Een meervoudige kamer bestaat uit ten minste 3 rechters en wordt ingezet bij ingewikkelde zaken.).
  • Bij jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar kan de rechter beslissen om het jeugdstrafrecht toe te passen.
  • De rechter kan een voorwaardelijke sanctie (straf of maatregel) opleggen, waarbij bijzondere voorwaarden gelden. Het verschil tussen de bijzondere voorwaarden voor het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht is grotendeels verdwenen. Zo kan een jongere vanaf 12 jaar bijvoorbeeld elektronisch toezicht (controle met een enkelband) krijgen. Onder de bijzondere voorwaarden valt ook de verplichting om tot het 18e jaar onderwijs te volgen. 
  • Jongeren die een ernstig geweldsmisdrijf of zedendelict hebben gepleegd, krijgen niet alleen een taakstraf. Zij krijgen alleen nog een taakstraf in combinatie met een andere sanctie (straf of maatregel).