Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten is online pesten. Cyberpesten gebeurt vaak anoniem. Ook bereikt het soms veel mensen. Er zit geen verschil tussen gewoon en cyberpesten. Pesten en online pesten is allebei even erg. Hoewel online pesten ook anoniem kan. De dader kan zich dus makkelijker verschuilen via internet waardoor jouw naam heel snel bij heel veel mensen in een kwaad daglicht kan komen te staan. Daarbij kan online pesten ook 24/7 door blijven gaan. Ben jij slachtoffer van (online) pesten? Kijk dan wat je ertegen kunt doen