Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is de procedure na gebruik van het stroomstootwapen?

Wanneer de politie geweld gebruikt, wordt hiervan altijd melding van gemaakt. De inzet wordt hierna beoordeeld op:

  • rechtmatigheid
  • proportionaliteit
  • subsidiariteit
  • vakmanschap

Bovendien registreert de Taser X2/NL elke handeling én het gebruik van het stroomstootwapen. Dit gebeurt op een niet zelf te wissen chip in het wapen, die achteraf kan worden uitgelezen. In alle gevallen - zowel in de schiet- als schokmodus - moet van het gebruik van stroom van het stroomstootwapen een geweldsrapportage worden opgemaakt, zoals dit bij alle geweldsaanwendingen gebeurt. Deze wordt vervolgens beoordeeld door de hulpofficier van justitie.

Na geweldgebruik kijken de teamchef en de medewerker die het geweld heeft toegepast, terug. Heeft het geweldgebruik impact op de totale geweldsaanwending bij de politie, dan wordt hier landelijk aandacht aan besteed tijdens de training voor de RTGP-plichten (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie­­). Het betreft tenslotte een geweldsmiddel, waarbij we continu kritisch moeten kijken naar de beste keuze die we als politie maken en waarvan we steeds moeten blijven leren.

Stroomstootwapen