Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is de taak van de advocaat van de verdachte?

Een advocaat heeft als taak om op te komen voor jouw belangen. Hij/zij zal met je praten en je vragen naar wat er gebeurt is. Je hebt ook een advocaat nodig als jij vindt dat je onschuldig bent. De advocaat zal je juridisch advies geven en erop letten dat de politie zich bij het onderzoek houdt aan de regels. Voorafgaand aan het verhoor kan de advocaat je informeren over:

  • Hoe een verhoor verloopt;
  • Wat je rechten en plichten zijn tijdens het verhoor.

Tijdens het verhoor mag de advocaat:

  • Direct aan het begin en vlak voor het einde van het verhoor vragen stellen aan en opmerkingen maken tegen de persoon die jou verhoort;
  • Luisteren en aangeven wanneer je een vraag niet begrijpt;
  • Erop letten dat je niet ten onrechte onder druk wordt gezet om iets te zeggen;
  • Opmerken dat je niet door kunt gaan met het verhoor omdat je je niet goed voelt;
  • Vragen om een time-out om met je te overleggen;
  • Aantekeningen maken.