Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is een babbeltruc?

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat met een mooie smoes. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg. Ook vragen ze soms om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt.

Na het plegen van het delict verlaten de verdachten, vaak onopvallend, de plaats delict, waarna men elkaar op een later tijdstip weer ontmoet. Onderling telefonisch contact is hierbij van groot belang.

De groepen verdachten staan niet op zichzelf, maar kunnen onderdeel zijn van grotere netwerken met meerdere personen. Bij deze netwerken hoeven de leden elkaar niet allemaal te kennen.