Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is een politievrijwilliger?

Politievrijwilligers in uniform volgen  een opleiding aan de Politieacademie waar zij basispolitievaardigheden leren.. De opleiding bestaat uit theorielessen, praktijklessen en stages. Na de opleiding bent u als politievrijwilliger algemeen opsporingsambtenaar en u ondersteunt in uniform de beroepscollega’s. U werkt altijd in een duo of in een team. U wordt in overleg ingeroosterd en u kunt zelf ook intekenen op werkzaamheden. De minimale inzet van een politievrijwilliger in uniform met politietaken is 240 uur per jaar. Houdt hier rekening mee. Een politievrijwilliger werkt maximaal 576 uur per jaar. Dit is inclusief trainingen en verplichte toetsen (twee keer per jaar). De werving voor nieuwe politievrijwilligers startte in de loop van 2021. In 2022 beginnen de eerste opleidingen.

politievrijwilliger, algemene foto, Foto: Korpsmedia politie