Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is een proces-verbaal?

Een proces-verbaal is een officieel op papier gesteld verslag van de politie. Dit verslag bevat enkele belangrijke feiten. De politieambtenaar heeft alle feiten in het proces-verbaal opgeschreven die hij of zij zelf heeft waargenomen. Dit zijn ook verklaringen die de politieambtenaar van de verdachte(n) of getuige(n) heeft gehoord. Alles wat verdachten of getuigen hebben verklaard staat in het proces-verbaal.

Tot 2005 was het proces-verbaal altijd een handgeschreven document. Tegenwoordig maakt de politie steeds vaker gebruik van mobiele apparaten, zogeheten PDA’s. Gegevens worden dan ter plekke ingevoerd en direct elektronisch verstuurd.

Een proces-verbaal opmaken gebeurt door ...

Naast politieagenten, officieren van justitie en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (de zogeheten opsporingsambtenaren) kunnen ook buitengewoon opsporingsambtenaren een proces-verbaal opmaken. Bijvoorbeeld boswachters, conducteurs en douanebeambten.

proces-verbaal, digibon, meos, controle, verbaliseren, Foto: Korpsmedia politie