Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is een winkelverbod?

Eigenlijk zegt het woord alles: het is een verbod om bij u in de winkel te komen. Overlastplegers of criminelen mogen dan voor een bepaalde tijd niet meer in uw winkel komen. U bepaalt als ondernemer zelf voor welke vormen van overlast of welke strafbare feiten een winkelverbod uitreikt. U mag daarbij niet discrimineren.