Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is groepscriminaliteit?

Vaak plegen jongeren delicten in groepsverband. Dat geldt voor ongeveer 75% van alle door jongeren gepleegde delicten. Dat hoeft niet te betekenen dat alle jongeren in de groep meedoen aan bijvoorbeeld het vernielen van een bushokje. Sommigen zullen alleen toekijken. Ook geldt dat hangjongeren niet altijd criminaliteit plegen. Er zijn jongeren die in een groep (twee of meer personen) een delict plegen (inbraak), maar niet op straat hangen.