Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is grooming?

Grooming is digitaal kinderlokken. Er is sprake van grooming als een volwassene via ICT contact legt met een kind, met de intentie om dat kind te ontmoeten met het doel om seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te produceren. Contacten kunnen bijvoorbeeld gelegd worden via sociale netwerksites of chatprogramma’s, maar ook de sms en e-mail valt hieronder. Een volwassene kan zich voordoen als minderjarige om contact met het kind te krijgen, maar dit gebeurt (lang) niet altijd.

De groomer maakt misbruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid die een jongere heeft. Voorafgaand aan een feitelijke ontmoeting heeft de volwassene vaak veelvuldig online contact gehad met de jongere. Dit online contact kan bijvoorbeeld bestaan uit e-mailcontact, seksueel getinte chats, maar kan ook bestaan uit het laten verrichten van seksueel getinte handelingen voor de webcam. Dit kan vervolgens als chantagemiddel worden gebruikt om een minderjarige tot verder gaande seksuele handelingen en/of een feitelijke ontmoeting te dwingen.

Webcammisbruik

Bij de politie komen ook meldingen binnen van jongeren die via internet door een volwassene verleid zijn tot het verrichten van seksuele handelingen voor de webcam, zonder dat er een voorstel is gedaan voor een ontmoeting. Hoewel dit niet valt onder de definitie van 'grooming', betekent dat niet dat de politie hier niets mee kan. Afhankelijk van de situatie kan er sprake zijn van de productie of het bezit van kinderporno of van een zedendelict tegen een minderjarige (via de webcam).

Is grooming verboden?

Grooming is verboden sinds 1 januari 2010. Het is strafbaar voor volwassenen om via chatsites minderjarige kinderen te benaderen om afspraken met hen te maken voor het hebben van (cyber)seks.