Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is het Mobiel Media Lab?

Het Mobiel Media Lab is een vrachtwagen waarin u welkom bent om mee te denken met de politie. Elke dag staat de truck op een andere plaats in Nederland. Bijvoorbeeld op de markt in uw dorp, voor de basisschool of bij een congres. De politie komt naar u toe, zij wil uw mening horen over wat u belangrijk vindt.  Dat gaat over verschillende onderwerpen. Voor publiekscontacten op evenementen, voor meet and greets met lokale politieteams en wijkbewoners. Maar ook als er een ernstig delict moet worden opgelost.

Wat is uw mening over onze communicatie?

Het Mobiel Media Lab is ook een onderzoeksruimte. De politie vraagt hier uw mening over de communicatiemiddelen die de politie gebruikt. Denk aan Politie.nl, folders of de social media accounts (Facebook en Twitter). De vrachtwagen is ingericht met de nieuwste technologiën. Er is een onderzoeksruimte en een interviewruimte. Met deze truck kan de politie gemakkelijk overal in Nederland onderzoek doen.

Voor scholen

Scholen worden vaak bezocht. In de vrachtwagen praten jeugdagenten/jongerenwerk met de schooljeugd. Belangrijke thema’s komen aan bod, zoals cyberpesten, misbruik van seksueel beeldmateriaal, nepvuurwapens, alcohol, drugs, lachgas en vuurwerk. Ook hier komen de digitale media van de politie ter sprake. Wat vinden de kinderen daarvan? Na elke inzet weten ze hoe ze de politie kunnen bereiken, ook als de vrachtwagen weer is vertrokken.

Volg het Mobiel Media Lab via:

Mobiel Media Lab
Mobiel Media Lab