Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is de meest voorkomende criminaliteit in Nederland. Als een gezinslid, een familielid of een (ex-)partner geweld gebruikt in huis, dan is er sprake van huiselijk geweld.

Kinderen, maar ook volwassenen kunnen het slachtoffer worden van huiselijk geweld. Er vallen ieder jaar doden door huiselijk geweld. Huiselijk geweld wordt ook wel (kinder)mishandeling genoemd. Er bestaat geestelijk, lichamelijk geweld en seksueel geweld.