Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling in een afhankelijkheidsrelatie die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook emotionele mishandeling, het onthouden van essentiĆ«le hulp, medische zorg en onderwijs.

De gevolgen van kindermishandeling kunnen groot zijn. Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling kunnen bijvoorbeeld minder gaan presteren op school, zich isoleren van anderen of zelf overgaan tot geweld. In hun verdere leven hebben ze relatief vaak moeite met (intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.

Lichamelijke kindermishandeling

Hiervan is sprake als een volwassene geregeld een kind bijvoorbeeld slaat.

Emotionele of geestelijke kindermishandeling

Hiervan is sprake als een volwassene een kind geregeld uitscheldt, vernedert of het kind opzettelijk bang maakt.

Lichamelijke of emotionele/geestelijke verwaarlozing

Hiervan is sprake als een kind niet de zorg en verzorging krijgt die het nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan een kind wat geen eten krijgt of nergens kan slapen. Er is ook sprake van emotionele/geestelijke verwaarlozing als een kind getuige is van geweld tussen ouders of verzorgers. 

Seksueel misbruik

Hieronder vallen alle seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt. 

Kindermishandeling, Foto: Korpsmedia politie / istock