Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is een ernstig misdrijf en vormt een grove inbreuk op de menselijke waardigheid.  Slachtoffers van mensenhandel verkeren veelal in schrijnende situaties waar zij moeilijk zelf uit kunnen komen. Mensenhandel wordt ook wel uitbuiting genoemd. We spreken van uitbuiting als iemand wordt gedwongen om bepaalde dingen te doen waar anderen voordeel uit halen. Er zijn verschillende manieren hoe iemand gedwongen kan worden, bijvoorbeeld door geweld, bedreiging of als er van iemand misbruik wordt gemaakt. Mensenhandel komt voor in verschillende vormen, zoals:

  • seksuele uitbuiting
  • arbeidsuitbuiting
  • criminele uitbuiting
  • gedwongen orgaanverwijdering.

Een slachtoffer mensenhandel kan vrijwillig begonnen zijn met het werk, maar na verloop van tijd kan deze situatie veranderd zijn en kan het slachtoffer gedwongen worden om dit te blijven doen. 

Iedereen kan slachtoffer van mensenhandel worden, ook minderjarigen. Minderjarigen worden in Nederland extra beschermd. Zo kan iemand van jonger dan 18 jaar slachtoffer zijn van uitbuiting, zelfs als hij/zij niet wordt gedwongen. Uitbuiting van minderjarigen is altijd strafbaar.