Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is noodhulp?

Noodhulp is hulp bij incidenten die met spoed inzet van de politie nodig hebben. Hiervoor zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week politiemensen beschikbaar. Bij deze incidenten is het noodzakelijk dat de politie direct handelt. Noodhulpeenheden behandelen deze incidenten. Zij worden aangestuurd door de meldkamer.

In een noodsituatie belt u 112

  • Alarmnummer 112.
  • Voor alle andere zaken belt u de politie via 0900-8844

In welke situaties verleent de politie noodhulp?

  • levensbedreigende situaties (bijvoorbeeld ernstige ongevallen of een gewapende overval);
  • afhankelijkheid of hulpeloosheid;
  • escalatiegevaar.

Spoed

112

Bel met de politie

0900-8844