Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is proactief controleren (etnisch profileren)?

Politieagenten controleren proactief wanneer zij op eigen initiatief een controle uitvoeren, zonder dat bijvoorbeeld de meldkamer een opdracht geeft. Als agenten afwijkend gedrag of een verdachte situatie zien, dan moeten zij overgaan tot controle. De burger wordt onder andere gevraagd zich te legitimeren. Proactief controleren doen onze agenten op basis van ervaring en professionele intuïtie, maar zij moeten de keuze voor hun controle ook objectief kunnen onderbouwen.

De politie wil elke burger rechtvaardig behandelen. Dat gebeurt bij veruit de meeste proactieve controles, maar de politie realiseert zich ook dat bepaalde ervaringen van onze agenten op straat kunnen leiden tot vooringenomenheid. Het is belangrijk dat iedere politiemedewerker zich daarvan bewust is.

Probleem voor iedereen

Etnisch profileren is niet alleen een probleem voor de burger: politieagenten worden geregeld op straat of op sociale media, al dan niet terecht, beschuldigd van etnisch profileren. De politie keurt dit af en vindt het belangrijk dat er effectief beleid is om onterechte profilering van burgers tegen te gaan. De politie is tegen etnisch profileren en is voor proactief controleren.

proactief controleren, Foto: Korpsmedia politie