Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is strafbaar aan doxing?

De kwade bedoeling is bepalend voor de strafbaarheid van een situatie. Het online publiceren van foto’s of filmfragmenten van bijvoorbeeld politieagenten is op zichzelf niet strafbaar. De bedoeling van de dader moet gekoppeld zijn aan de elementen van vrees, ernstige overlast of ernstige hinder van de beroepsuitoefening.