Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast?

Probeer er samen uit te komen

Als de buren voor overlast zorgen, probeer dan eerst samen afspraken te maken. Helpt dat niet, dan kun je dat melden bij de verhuurder, gemeente, de Vereniging van Eigenaren (VVE) of bij toezichthouders zoals een conciërge. Als je er met de buren niet uitkomt en de overlast duurt voort, houd dan wel een logboek bij. Daarin schrijf je wanneer de overlast gebeurde en wat het is, zoals muziek, schreeuwen enzovoort. Let op! Er is pas overlast als je geregeld last hebt. Dit moet je kunnen bewijzen. Houd daarom een logboek bij.

Meld overlast bij verhuurder

Huur je een woning of ben je eigenaar van een appartement? Meld de overlast dan bij de verhuurder of de vereniging van eigenaars (VVE). De verhuurder of VVE moet soms iets aan de overlast doen. Flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen hebben vaak woonregels of huishoudelijke reglementen. Daarin kunnen regels staan over het voorkomen van geluidsoverlast. Houdt een eigenaar zich niet aan de regels? Dan staat er soms ook in wat de VVE dan kan doen. Bijvoorbeeld een boete geven. 

Probeer buurtbemiddeling of mediation

Blijft de overlast aanhouden, neem dan contact op met de gemeente of sociaal wijkteam en vraag naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Een buurtbemiddelaar helpt bij problemen tussen buren, zoals geluidsoverlast. Heeft de gemeente geen buurtbemiddeling? Maak dan gebruik van mediation. Een mediator begeleidt het gesprek tussen jou en de buren. Hij of zij helpt een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden is. Het Juridisch Loket kan je doorsturen naar een mediator. Zowel buurtbemiddeling als mediation is alleen mogelijk als jij en de buren hieraan vrijwillig meedoen. 

Vraag hulp aan toezichthouders

Is er een toezichthouder in de flat of wijk? Bijvoorbeeld een conciërge, stadswacht, huismeester of buurtvader? Meld de overlast dan bij deze toezichthouder. Hij of zij kan alle meldingen van de bewoners in de buurt samenvoegen. Hoe meer meldingen de toezichthouder krijgt, hoe meer mogelijkheden er zijn om de overlast aan te pakken.

Meld de overlast bij de gemeente

Veel gemeenten en provincies hebben een meldpunt overlast. Na de melding (van overlast) kan een rapporteur langskomen om de situatie te bekijken. De rapporteur kan andere organisaties om hulp vragen als dat nodig is. De burgemeester kan iemand een maatregel geven bij ernstige overlast of overlast die steeds terugkomt. Hij of zij kan iemand bijvoorbeeld tijdelijk verbieden om op een terrein te komen. Of hij/zij geeft een boete voor elke dag dat de overlast duurt. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Wanneer bel je de politie?

Bij acute dreiging of gevaar bel je 112. In andere gevallen 0900-8844. Als geluidsoverlast overgaat in dreiging met geweld. Als er sprake is van een strafbaar feit, kun je de politie bellen. De politie kan optreden als iemand een strafbaar feit begaat of de openbare orde verstoort.