Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat kunnen de gevolgen zijn van eergerelateerd geweld?

Voor een vrouwelijk slachtoffer van eergerelateerd geweld kan het zijn dat familieleden zich tegen haar keren omdat zij menen dat de familie-eer is aangetast. Bijvoorbeeld omdat ze is gezien in het gezelschap van een onbekende man of dat er onzedelijke foto’s van haar op internet zijn gezet. Onder druk van de familie kan ze worden beperkt in haar vrijheid  of bijvoorbeeld worden gedwongen te trouwen met iemand die niet haar  eigen keuze is. Ook kan er sprake zijn van bedreigingen of mishandelingen. Zowel vrouwen als mannen kunnen slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld.

Bel Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld

088-9648550

Contact

Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld
Directie Operatiën, Staf Korpsleiding
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T 088-9648550
landelijk-expertise-centrum-egg@politie.nl