Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat valt onder kinderporno?

We spreken van kinderporno als het gaat om een afbeelding of een video van een minderjarige (iemand onder de 18 jaar) die seksuele handelingen verricht. Kinderpornografie op het internet is bijna altijd een bewijs van seksueel misbruik van minderjarigen. Deze zaken waarbij sprake is van misbruik en productie van kinderpornomateriaal krijgen voorrang in de aanpak door politie en Justitie. Bij kinderporno hoeft er geen sprake te zijn van dwang of onwil. Ook als de seksuele handelingen met instemming van de minderjarige(n) zijn vastgelegd, is er sprake van kinderporno. Het gaat immers om op beeld vastgelegde seksuele activiteiten door (een) minderjarige(n). Dus ook als een minderjarige zich uitkleedt voor een webcam of een meerderjarige een minderjarige benadert met seksuele verzoeken via (social) media als SnapChat en Whats App hebben we het over kinderporno. Het gaat niet alleen om seksuele foto’s en video’s van kinderen, ook virtueel beeldmateriaal is strafbaar. Denk dan aan bijvoorbeeld tekeningen of samengevoegde foto’s. Dit soort materiaal suggereert seksueel misbruik van kinderen.