Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat volgt er na de inverzekeringstelling?

  • De officier van justitie vindt dat u in het belang van het onderzoek niet langer vastgehouden hoeft te worden en geeft opdracht u vrij te laten.
     
  • De officier van justitie vindt dat het onderzoek zover is gevorderd dat hij of zij een beslissing kan nemen over de verdere gang van zaken. U wordt dan aan de officier van justitie voorgeleid. De rechter-commissaris kan u dan voor maximaal veertien dagen in bewaring stellen. Daarna wordt opnieuw bekeken wat er verder moet gebeuren. De mogelijkheid bestaat dan dat er een gevangenhouding wordt bevolen van maximaal dertig dagen. Deze kan maximaal twee keer met dertig dagen worden verlengd. Daarna moet er een rechtzetting volgen. In het totaal kunt u dus 110 dagen en zes uur worden vastgehouden, voordat de terechtzitting plaatsvindt.
     
  • De officier van justitie vindt dat u in het belang van het onderzoek nog langer moet worden vastgehouden. Hij kan de inverzekeringstelling op het politiebureau verlengen met maximaal drie dagen. De rechter-commissaris toetst deze verlenging.