Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zegt de wet over doorrijden na een verkeersongeval of aanrijding?

Sinds 2020 is er nieuwe wetgeving opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994 om de straffen voor een aantal ernstige verkeersdelicten te verzwaren. Het gaat om rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen. De politie heeft meer opsporingsbevoegdheden gekregen in situaties waarin bestuurders zijn doorgereden na een ernstig verkeersongeval met letsel of erger tot gevolg. Ook is in het wetsvoorstel op een andere manier invulling gegeven aan het begrip roekeloosheid, zodat meer situaties waarin roekeloos wordt gereden kunnen worden bestraft.

Doorrijden na verkeersongeval of aanrijding, artikel 7 wvw, schade, Foto: Korpsmedia politie / istock